מעסיק יקר !

החל מפברואר 2019  גם מעסיקים מעל 9 עובדים במשק מחויבים לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני  עבור עובדיהם, באמצעים דיגיטליים בלבד, במבנה אחיד שנקבע בחוזר האוצר להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני (ממשק מעסיקים דיווח אחיד). חוזר האוצר  מגדיר בין השאר ממשק מעסיקים בפורמט אחיד להעברת מידע על הפקדת תשלומים לקופת גמל , מתן היזון חוזר בין הקופות למעסיק ואחריות המעסיק  לטפל בהיזונים החוזרים בגין ההפקדות של עובדיהם.

הרגולציה בנושא ממשק פנסיוני למעסיקים משפרת את השקיפות, אך מטילה עומס על המעסיק/ חשב השכר בארגון בטיפול בהיזונים החוזרים והתעסקות עם הבעיות השונות הנוצרות בתהליך.

תפעול גמל מתמחה בתפעול פנסיוני עבור יצרנים ומעסיקים.

במהלך העשור האחרון תפעלה תפעול גמל את קרנות הפנסיה הגדולות במדינה וכיום גם פועלת כגורם מתפעל למעסיקים. כך, היא יכולה לתת למעסיקים שירותי תפעול פנסיוניים על ידי צוות מקצועי בעל התמחות וניסיון רב שנים בעולם הפנסיה הגמל ובמוצרי חסכון ארוך טווח בכלל.
השירות נותן מענה שלם לתקנות האוצר החדשות ומבטיח לך המעסיק/ה שקט בנושא התפעול הפנסיוני.

שירותי תפעול פנסיוני באמצעות גורם מתפעל מקצועי פוטר את המעסיק/חשב השכר מלהשקיע זמן רב בטיפול בהפרשות הסוציאליות של עובדי החברה ובהיזונים החוזרים השגויים, ומפנה עבורו זמן יקר לטיפול בנושאים חשובים נוספים.

תפעול גמל שירותי תפעול פנסיוני למעסיקים -  מימשק מעסיקים דיווח אחיד

תפעול פנסיוני באמצעות אנשים מקצועיים פוטר את המעסיק/ חשב השכר מהתעסקות בקרן הפנסיה של הלקוח ומפנה עבורו זמן יקר לטיפול בעסק. 
 

ממשק פנסיוני למעסיקים, אופן הדיווח: 

במסגרת הדיווח החודשי לקופות, נדרש המעסיק להעביר לקופות קובץ תשלומים לרבות מידע על אופן הפקדת התשלומים ואת סך התשלומים שהופקדו לאותה קופה. במענה לדיווח הנ"ל נדרשת הקופה להעביר היזונים חוזרים על עצם קליטת הדיווח ועל אופן רישום זכויות העובד ב"מערכות המידע" שלה.

האוצר פרסם לאחרונה עדכון חוזרים מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני. החוזר קובע חובת דיווח בפורמט אחיד על הפקדות תתשלומים לקופות גמל(ממשק מעסיקים) ומסדיר את מתן ההיזון החוזר בין הקופות למעסיק.


ממשק מעסיקים דיווח אחיד, עומס הדיווח:

הרגולציה בנושא ממשק פנסיוני למעסיקים תורמת לשקיפות, אך מגבירה את עומס הטיפול עבור המעסיק/חשב השכר. תפעול גמל תחסוך לארגון את העומס והטרחה של הטיפול בדיווחים, בבקרות ובהיזונים, מתוך הבנת הצרכי הארגון ובהתאמה עמם.
ממשק מעסיקים תפעול גמל - להקל על הדיווח