תקנות הדיווח באמצעות ממשק מעסיקים אחיד, שנכנסו לתוקף החל מ 2016 העמידו את סוכני הביטוח בבעיה אל מול לקוחותיהם המעסיקים.
החוק הטיל על המעסיק עבודה נוספת שכן עד היום המעסיק יכל לשלוח לקופות השונות רשימות פיצול ידניות באמצעות המייל או הדואר ובכך עבודתו הסתיימה, כעת עליו לבצע דיווחים דיגיטליים של קובץ המבנה האחיד (XML )  וכן לעקוב באופן שוטף אחר ההיזונים החוזרים שמגיעים מקופות. עבודה זו רואה המעסיק כנדרשת לביצוע על ידי הסוכן הפנסיוני שלו בעוד הסוכן מעדיף את ההתעסקות בבחירת הקופה וסיוע בהליך ההצטרפות. כמו כן החוק מטיל קושי על הסוכנים המשווקים המעוניינים לבצע את עבודת התפעול במקביל לשיווק וזאת ע"י הצבת מחיר מינימאלי של 10.5 ₪ או 0.6% מגובה ההפקדה כגבוה.

 

תפעול גמל תקנות חדשות סוכני ביטוח