מעסיק יקר !

החל מפברואר 2019  כלל המעסיקים במשק מחויבים לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני  עבור עובדיהם, באמצעים דיגיטליים בלבד, במבנה אחיד שנקבע בחוזר האוצר להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני. חוזר האוצר  מגדיר בין השאר את ממשק המעסיקים בפורמט אחיד להעברת מידע על הפקדת תשלומים  לקופת גמל , מתן היזון חוזר בין הקופות למעסיק ואחריות המעסיק  לטפל בהיזונים החוזרים בגין ההפקדות של עובדיהם.

תפעול גמל מתמחה בתפעול פנסיוני עבור יצרנים ומעסיקים

במהלך העשור האחרון תפעלה תפעול גמל את קרנות הפנסיה הגדולות במדינה.וכיום גם פועלת כגורם מתפעל למעסיקים, מה שמאפשר למעסיקים לקבל שירותי תפעול פנסיוניים על ידי צוות מקצועי בעל התמחות וניסיון רב שנים בעולם הפנסיה הגמל ובמוצרי חסכון ארוך טווח בכלל, הנותן מענה שלם לתקנות האוצר החדשות ומבטיח לך המעסיק/ה שקט בנושא התפעול הפנסיוני.

תפעול פנסיוני באמצעות גורם מתפעל מקצועי פוטר את המעסיק/חשב השכר להשקיע זמן רב בטיפול בהפרשות הסוציאליות של עובדי החברה ובהיזונים החוזרים השגויים, ומפנה עבורו זמן יקר לטיפול בנושאים חשובים נוספים

הרגולציה בנושא משפרת את השקיפות, אך מטילה עומס על המעסיק/ חשב השכר בארגון בטיפול בהיזונים החוזרים, לשם כך תפעול גמל תוכל לתת לך את השקט ולטפל בשגויים תוך הבנת הצרכים של הארגון ובהתאמה להם.
 

תפעול גמל תפעול פנסיוני למעסיקים

תפעול פנסיוני באמצעות אנשים מקצועיים פוטר את המעסיק/ חשב השכר מהתעסקות בקרן הפנסיה של העובד שלך ומפנה עבורו זמן יקר לטיפול בעסק. 

רקע כללי: במסגרת הדיווח החודשי לקופות, נדרש המעסיק להעביר לקופות קובץ תשלומים לרבות מידע על אופן הפקדת התשלומים ואת סך התשלומים שהופקדו לאותה קופה. במענה לדיווח הנ"ל נדרשת הקופה להעביר היזונים חוזרים על עצם קליטת הדיווח ועל אופן רישום זכויות העובד ב"מערכות המידע" שלה.

האוצר פרסם לאחרונה עדכון חוזרים מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני. חוזר זה מגדיר בין השאר את ממשק המעסיקים פורמט אחיד להעברת מידע על – הפקדת תשלומים לקופת גמל ולמתן היזון חוזר בין הקופות למעסיק.