הייחוד של חברת תפעול גמל הינו השילוב הנדיר בין תפעול לתוכנה היוצר מוצר אחד מושלם הנותן לגוף המוסדי את ה"שקט התפעולי" אליו הוא שואף.
השימוש במוצר זה מבטל למעשה את הדאגה של מנהלי הקופה לעמוד כל הזמן בדרישות הגוף המפקח או לבצע השקעות מטורפות נוספות חדשות לבקרים בהתאמת התוכנה לדרישות אלו.

תפעול גופים פנסיונים - תמונה מקיפה

תפעול גופים פנסיונים - התוכנה נבנתה באמצעות כלי הפיתוח העדכניים ביותר, ובאפשרותה להתממשק למסדי נתונים שונים ו/או תוכנה אחרת ובכך מאפשרת לקרן הפנסיה ולקופת הגמל לתת לעמית תמונה מקיפה לגבי כל המוצרים המשווקים לו על ידי היצרן.
השקט התפעולי מתבטא באופי המוצר המוצע המאפשר לגוף המוסדי לנהל את שיווק קופת הגמל וניהול ההשקעות ללא הפרעות מיותרות מהעורף התפעולי.

תפעול גופים פנסיונים - תפעול גמל