חברת תפעול גמל בע"מ הינה חברה מובילה בתחום שמספקת פתרונות מחשוב לקרנות פנסיה וקופות גמל. החברה פיתחה תוכנה לניהול זכויות עמיתים לתפעול קרנות פנסיה וקופות גמל.

חלק מהמודולים שפותחו ניתנים לשימוש באופן עצמאי, ובהתאמה לדרישות הלקוח. החברה מפתחת גם אתר מעסיקים לגופים המוסדיים, ועוד כלים בהתאם לבקשות פיתוח מלקחותינו המוסדיים. לצוות הניהול הבכיר נסיון של עשרות שנים בניהול קופות גמל בכלל וקרנות פנסיה בפרט.

השקט התפעולי מתבטא באופי המוצר המוצע המאפשר לגוף המוסדי לנהל את שיווק קופת הגמל וניהול ההשקעות ללא הפרעות מיותרות מהעורף התפעולי.
יש לציין שהתוכנה כוללת תמיכה במוצר קיים, ופיתוח מתמיד הנובע מהמרוץ אחר הוראות הממונה באוצר מחד ומהמרוץ אחר ניהול יעיל של  העמיתים מאידך.

מערכת זו , שפותחה באמצעות כלים חדשניים בשוק התוכנה הושקעו למעלה מ 60 שנות אדם על ידי מנהלי החברה שהם בעלי ניסיון עתיר ידע הן בתחום קופות הגמל והן בתחום פתוח תוכנה. לקוחותיה הראשונים של המערכת הם עמיתי "מיטב פנסיה" ו "אלטשולר שחם פנסיה"

 

להלן דוגמא בלבד לחלק ממערכות תפעול גמל המותקנות אצל לקוחותינו בניהול זכויות העמיתים.

מודול קופה והקצאת כספים:

 1. רישום קבלות על כספים  שמופקדים לחשבון הבנק של הקופה  באמצעות העברות בנקאיות / מס"ב / צ'קים / מסלקה פנסיונית
 2. רישום זכויות העמיתים (פרוק הקבלות לזכות העמיתים ע"פ החלוקה עובד מעביד, פיצויים וכד) בהתאם לרשימות פיצול ידניות
 3. רישום זכויות העמיתים (פרוק הקבלות לזכות העמיתים ע"פ החלוקה עובד מעביד, פיצויים וכד) בהתאם לקובץ ממשק מעסיקים אחיד, באופן אוטומטי
 4. התאמות בנק לחשבון הפקדות
 5. ניהול החזרי פרמיה

קליטה

 1. הקמת עמיתים חדשים (פרטים אישיים, פרטי מעסיק, הקמת פוליסה לעמית, מוצרים, מסלולי פנסיה וכד')
 2. הקמת מעסיקים
 3. הקמת סוכנים
 4. הקמת הסכמים עם מעסיקים
 5. הקמת הסכמים עם סוכנים
 6. עדכון פרטי עמיתים בשוטף (עדכון כתובת, מוטבים, ילדים)
 7. ניהול סטטוס עמיתים (פעיל, מוקפא)
 8. עדכון פרטי מעסיקים והסכמים
 9. עדכון פרטי סוכנים והסכמיהם
 10. קליטת עמיתים מקבצי ניוד בין קרנות אל הקרן
 11. קליטת הפרמיות של העמיתים המועברים כולל צבירותיהם
 12. קליטת מפיצים (יועצים פנסיונים)
 13. קליטת משווקים

גביה ורישום

 1. ביצוע גבייה באמצעות ה"ק של ריסק, ועצמאיים
 2. גביית הפקדות באמצעות המחאות
 3. המחאות חוזרות ודחויות
 4. ניהול זכויות העמיתים – חישוב ועיבוד היתרה הצבורה.
 5. ניהול ריסקים
 6. עיבוד ההתראות בגין אי תשלום
 7. עיבוד למתן התראות על ריבית פיגורים
 8. טיפול בדמי ניהול והעברה לחברה המנהלת
 9. טיפול בהחזר דמי ניהול לעמיתים
 10. חישובים לצורך ביטוחי משנה

תשלומים

 1. קליטת בקשות לפדיון וחישוב הסכום לתשלום בגין פדיונות
 2. ביצוע תהליך כניסת עמית לנכות
 3. ניהול ומעקב אחר מקבלי פנסיית נכות לתקופה שהוגדר כנכה
 4. ניהול עמיתים היוצאים לפנסיה וחישוב פנסיית הזקנה המגיעה להם
 5. ניהול שכר במערכת שכר עבור פנסיונרים
 6. התאמות בין מערכות שכר, מע' זכויות, וההנה"חש
 7. התאמת חשבונות קשר
 8. טיפול חשבונאי במעבר בין קרנות
 9. ניהול פטירות עמיתים
 10. חישוב ועיבוד של הסכום לתשלום בגין פנסיות שארים
 11. ביצוע התשלום בגין הפדיונות
 12. ביצוע התשלום בגין הפנסיות
 13. טיפול במעבר בין קרנות, הפקת רשימות לקרן המקבלת בגין עמיתים העוברים לרבות הפקדות נומינליות וצבירות עד לתשלום בגין המעבר
 14. ניהול החיתום במערכת

תפעול גמל פיתחה מערכת צפיה TCV – Total Customer Veiw

מערכת WEB רחבה ייחודית בשוק הגמל המאפשרת לשירות הלקוחות בגוף המוסדי לצפות בכל נתוני העמית, המעסיק, הסוכן, הקיימים במערכת התפעולית.
הכלי מאפשר צפיה בכל נתוני העמית/ מעסיק, בהפקדות, יתרה צבורה של העמית, התפתחות הצבירה ועוד.
כלי מדהים זה מאפשר לתת שרות מקצועי ,יעיל ומידי ללקוחות החברה.