מסלקה פנסיונית התחילה מרעיון ונייר עמדה של משרד האוצר בשנת 2006 , המשיך בהנחיה של משרד האוצר להקמה על ידי גופים עסקיים (בעיקר בנקים וחברות ביטוח) ומאחר שרעיון זה לא קרם עור וגידים, החליט האוצר על יציאה למכרז להקמת המסלקה וכיום המסלקה הינה גורם משמעותי בשוק החסכון ארוך טווח.

מסלקה פנסיונית תפעול גמל

המסלקה הפנסיונית מהווה צינור מידע בין השחקנים בשוק החסכון הפנסיוני:

 1. בתי  השקעות
 2. חברות ביטוח
 3. יועצים פנסיונים
 4. חוסכים
 5. סוכנים
 6.  מעסיקים

מטרות המסלקה פנסיונית:

 1. שיפור זמינות המידע ושקיפות בשוק חיסכון ארוך הטווח.
 2. יצירת שפה אחידה להעברת מידע בין השחקנים בשוק – באמצעות הגדרת ממשקים אחידים
 3. ייעול התהליכים השוטפים בגופים המוסדיים .
 4. דיוק ברישום ההפרשות הפנסיוניות
 5. שיפור אמינות המערכות המטפלות בחיסכון ארוך הטווח.

המסלקה הפנסיונית תאפשר, בין היתר, לגופים הנדרשים לשירותי המסלקה, נגישות לקבלת והעברת מידע, ובהמשך גם להעברת הוראות ביצוע ופעילויות כספיות, תוך שימוש באופן התקשרות אחיד ומאובטח.
המסלקה מגדירה, בהתאם להנחיות משרד האוצר, שירותי גישה המחייבים את בתי ההשקעות, חברות הביטוח, המנהלות קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות וביטוחי מנהלים, וכן את המעסיקים בין השאר בעמידה בזמני תגובה מוגדרים (SLA) והן בהעברת מידע אמין תוך התייחסות לזכויות המבקש לקבלת מידע.

חברת תפעול גמל פיתחה מערכת ייעודית לניהול הממשקים מול המסלקה,  המהווה שירות משלים לתווך בין המסלקה הפנסיונית ו/ או הכספות של החברות לבין המערכות התפעוליות,  הנדרשות לספק או לקבל מידע פנסיוני.
המערכת מטפלת בממשקים מול המסלקה, מערכת זו משמשת כיום את  לקוחות בין היתר קרנות הפנסיה, מעסיקים, סוכנים.
מערכת זו המהווה תווך בין נתוני העמיתים במערכת התפעולית, לבין המסלקה גם יוצרת נתונים שפותחים משימות תפעוליות במערכת לניהול זכויות העמיתים, המערכת שפותחה ע"י תפעול גמל מגיבה לכל ממשקי המסלקה, ממשק אחזקות, ממשק אירועים, ממשק מעסיקים וכו' באופן אוטומטי.

המסלקה הפנסיונית - העברת כספים לקופות הגמל - תפעול גמל

ממשקי המסלקה ובקשות מידע
 

 קבלת / קליטת ממשקים המופנים  אל גופי התפעול של קופות גמל וקרנות הפנסיה :

 • קליטת קבצי ממשק ובהם בקשות למידע/ בקשות עדכון פרטים ממשק תשלומים של מעסיקים וכד'.
 • בדיקת תקינות ברמת הממשק
 • רישום קליטת ממשק מהמסלקה
 • בדיקת תקינות ברמת הבקשות/ תנועות  המדווחות בממשק
 • יצירת ממשק היזון חוזר טכני ושילוחו  למסלקה תוך ניהול SLA  בהתאם להגדרות המסלקה / אוצר
 • רישום שילוח  משוב מנהלי טכני
 • פתיחת בקשות המידע/  עדכונים או תנועות הפקדות בבסיס הנתונים בליווי מספר מסלקה שמירת הצרופות,
 • שמירתם ורישום קישור בבסיס הנתונים
 • יצירת קבלות במערכת הזכויות מתוך קבצי ממשק התשלומים, וקליטת התנועות למערכת הזכויות באופן אוטומטי
 • משלוח היזונים לשולח הקובץ
 • רישום המידע וסימון הבקשה
 • רישום ותיעוד שגוים
 • ממשקים וממשק משוב מנהלי למסלקה תוך ניהול SLA נדרש
 • ועוד.