מעסיק יקר !

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים של משרד האוצר – מחייבות את כל המעסיקים  לדווח על הפקדות כספי הפנסיה קופות הגמל, הביטוח וההשתלמות  של העובדים באמצעים דיגיטליים בלבד באמצעות קובץ דיווח אחיד במבנה XML.  (עבור מעסיקים מתחת ל 20 עובדים – החל מדיווח 01.2019 )

במסגרת הדיווח החודשי לקופות, נדרש המעסיק להעביר  לכל קופה וקופה קובץ תשלומים הכולל  מידע על אופן הפקדת הכספים, פירוט ההעברות לרכיבים (עובד , מעסיק , פיצויים , אובדן כושר עבודה) , אמצעי התשלום , פרטי העובד וכן פרטים רבים נוספים. במענה לדיווח הנ"ל נדרשת הקופה להעביר משוב (היזון חוזר)  על עצם קליטת הדיווח ועל אופן רישום זכויות העובד ב"מערכות המידע" שלה. בהתאם לתקנות החדשות על המעסיק חלה החובה לעקוב אחת  ההיזונים החוזרים מהקופות, ולטפל בשגויים ככל שקיים וזאת בכדי לוודא שכל ההפקדות המגיעות לעובדיו אכן נקלטו כנדרש. משמע החוק מטיל עליכם כמעסיקים את האחריות לעקוב אחר הביצוע  ולוודא קליטה תקינה של הכספים בחשבונות העובדים בהתאם לרכיבי ההפרשה שהועברו.

מעסיקים רבים בוחרים בגורם מתפעל פנסיוני מקצועי 

מעסיקים בוחרים בגורם תפעול פנסיוני מקצועי שיבטיח להם עמידה מלאה בתקנות החדשות, ימנע בזבוז של משאבים וזמן עבודה יקר ויוודא שכספי הפנסיה והגמל המופרשים מידי חודש משויכים באופן סדיר ותקין לחשבון העובדים עבורם הופרש הכסף.

תפעול גמל משמשת כגורם מתפעל פנסיוני ומאפשרת למעסיקים קבלת שירותי תפעול פנסיוניים על ידי צוות מקצועי בעל התמחות וניסיון רב שנים בעולם הפנסיה, בשילוב עם עולם הגופים המוסדיים והמעסיקים. תפעול פנסיוני באמצעות "חברת תפעול גמל" פוטר אתכם המעסיקים / חשבי השכר מההתעסקות הארוכה במעקב אחר קרן הפנסיה / קופת הביטוח של העובדים ומפנה עבורכם זמן יקר לטיפול בעסק.

שירותי תפעול פנסיוני למעסיק תפעול גמל

שירותי התפעול הפנסיוני למעסיק

 להלן פירוט השירותים הניתנים במסגרת שירותי התפעול הפנסויני ללקוחות חברת תפעול גמל :

 1 . הקמה: הקמת המעסיק במערכות המידע, עדכון פרטי המעסיק, בקרה ראשונית של עובדי המעסיק 
      מול הקופות על מנת לסייע לחשב/ת השכר בהגדרת מספרי הקופה בתכנת השכר לכל עובד ועובד.
 2 . הגדרות למס"ב: מספרים מזהים של המעסיק במערכות מס"ב.
 3 . עדכון חשבונות בנק: הגדרה ברמת כל קופה חשבון בנק להפקדה ושיטת העברה.
 4 . הגדרת אנשי קשר: גורמים ואנשי קשר למתן שירות באיזורי פעילות.
 5. ביצוע בקרות לאיתור ליקויים טכניים בקובץ הממשק המופקת ממערכות השכר טרם העברתו לקופות לצורך מניעת עיכוב
      בקליטת הכספים בשל סיבות טכניות.
 6.  סליקה ישירה – משלוח קובצי הסליקה ליצרנים, קליטת ההיזון החוזר במערכת והצפת הליקויים.
 7.  טיפול בהיזונים חוזרים - טיפול בשגויים מול היצרנים ומול מחלקת השכר של הארגון לצורך ביצוע תיקונים כנדרש.
 8.  בקרה פנסיונית – בקרת ליקויי תשלומים כולל תיקון ליקויים מול היצרנים הפנסיונים.
 9.  סיום טיפול  - שליחת דיווח למעסיק על שיוך הכספים לעמית ואישור על סיום טיפול.
10. דיווח על עובדים חדשים והקמתם בקבצי השכר.
11. דיווח על עובדים שסיימו עבודתם בחברה ועדכון דוחות הגביה.
12. דיווח על עובדים שיצאו לחל"ת או חל"ד.
13. טופס עזר ל-161 בעת עזיבת עבודה המפרט את גובה הפיצויים שנצבר בקופה.
14. דוח צבירות שווי פיצויים רבעוני. חצי שנתי, שנתי בהתאם לדרישה .

בין לקוחותינו עסקים קטנים, בינוניים וגדולים, מול כל לקוח אנו מעמידים מנהל תיק לקוח אישי, המעניק שירות מקצועי ואדיב, המותאם לצרכי הלקוח - כל זאת במחיר הוגן ומשתלם!