חברת תפעול גמל מספקת שירותי תפעול לגופים פנסיוניים בתחומים הבאים: