חברת תפעול גמל בע"מ נותנת שירותי תפעול לקרנות פנסיה קופות גמל וקרנות השתלמות  למעלה מ 10 שנים.
ניסיונם של מייסדי החברה ומנהליה הינו ניסיון מעשי, אשר כולל הקמה של מערך מחשובי ותפעולי של קרנות  פנסיה מהגדולות בשוק, תוך עמידה בהצלחה מרובה, בטרנספורמציה של מערך תפעול פנסיה והמחשוב לשינויים המאוד משמעותיים בשוק , שתוצאתם הייתה עמידה בדרישות האוצר .
ניסיונם של המנהלים והחברה כולל ניסיון במספר רב של הסבות נתונים מכול מערכת אפשרית למערכות של תפעול גמל.
כמו כן נצבר ניסיון רב בהסבות מתפקידיהם הקודמים של מנהלי ועובדי החברה (בסך הכול מעל 10 הסבות גדולות ועוד כעשר הסבות קטנות). כול ההסבות עברו בהצלחה יתרה ובזמנים קצרים ביותר.

שירותי תפעול זכויות עמיתים תפעול גמל

להלן חלק משירותי התפעול בתחום ניהול זכויות עמיתים שתפעול גמל מספקת לגופים מוסדיים בשוק, קופות גמל והשתלמות  בכלל וקרנות פנסיה בפרט:

קליטה

 1. הקמת עמיתים חדשים (פרטים אישיים, פרטי מעסיק, הקמת פוליסה לעמית, מוצרים, מסלולי פנסיה וכד')
 2. הקמת מעסיקים
 3. הקמת סוכנים
 4. הקמת הסכמים עם מעסיקים
 5. הקמת הסכמים עם סוכנים
 6. עדכון פרטי עמיתים בשוטף (עדכון כתובת, מוטבים, ילדים)
 7. ניהול סטטוס עמיתים (פעיל, מוקפא)
 8. עדכון פרטי מעסיקים והסכמים
 9. עדכון פרטי סוכנים והסכמיהם
 10. קליטת עמיתים מקבצי ניוד בין קרנות אל הקרן
 11. קליטת הפרמיות של העמיתים המועברים כולל צבירותיהם
 12. קליטת מפיצים (יועצים פנסיונים)
 13. קליטת משווקים

גביה ורישום

 1. ביצוע גבייה באמצעות ה"ק של ריסק, ועצמאיים
 2. גביית הפקדות באמצעות המחאות
 3. המחאות חוזרות ודחויות
 4. ניהול זכויות העמיתים – חישוב ועיבוד היתרה הצבורה.
 5. ניהול ריסקים
 6. עיבוד ההתראות בגין אי תשלום
 7. עיבוד למתן התראות על ריבית פיגורים
 8. טיפול בדמי ניהול והעברה לחברה המנהלת
 9. טיפול בהחזר דמי ניהול לעמיתים
 10. חישובים לצורך ביטוחי משנה

תשלומים

 1. קליטת בקשות לפדיון וחישוב הסכום לתשלום בגין פדיונות
 2. ביצוע תהליך כניסת עמית לנכות
 3. ניהול ומעקב אחר מקבלי פנסיית נכות לתקופה שהוגדר כנכה
 4. ניהול עמיתים היוצאים לפנסיה וחישוב פנסיית הזקנה המגיעה להם
 5. ניהול שכר במערכת שכר עבור פנסיונרים
 6. התאמות בין מערכות שכר, מע' זכויות, וההנה"חש
 7. התאמת חשבונות קשר
 8. טיפול חשבונאי במעבר בין קרנות
 9. ניהול פטירות עמיתים
 10. חישוב ועיבוד של הסכום לתשלום בגין פנסיות שארים
 11. ביצוע התשלום בגין הפדיונות
 12. ביצוע התשלום בגין הפנסיות
 13. טיפול במעבר בין קרנות, הפקת רשימות לקרן המקבלת בגין עמיתים העוברים לרבות הפקדות נומינליות וצבירות עד לתשלום בגין המעבר
 14. ניהול החיתום במערכת