בנוסף לשירות בניהול זכויות העמיתים תפעול גמל נותנת שירות לקופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה בתחום בק אופיס השקעות, אנחנו משערכים את תיק ההשקעות של הלקוח, בהתאם לסוגי הנכסים השונים: מניות בארץ ובחו"ל, אג"ח סחירים ולא סחירים (לפי שווי הוגן) בארץ ובחו"ל, קונצרני וממשלתי, מיועדות ערד ומירון, אופציות וכד'.

לאחר שיערוך תיק ההשקעות, אנו מחשבים את התשואה שהתיק עשה בהתאם לנוסחאת האוצר.
השרות יינתן ע"י עובדי בק אופיס מקצועיים בעלי ידע והבנה של שוק ההון שתלווה ע"י רו"ח/כלכלן מקצועי.

שירותי תפעול בתחום השקעות ונכסים

שרות תפעול הבק אופיס השקעות ( נכסים) כולל:

 • קליטת תנועות יומית מחשבון הבנק , ויתרות.
 • בדיקת קליטת התנועות, טיפול בשגויים והתאמת בנק לחשבונות העו"ש
 • הגדרת ני"ע לא סחירים חדשים.
 • הקמת ני"ע חו"ל.
 • עדכון דירוגים חדשים לחברות.
 • עדכון למערכת בק אופיס השקעות
 • שערוך נכסים (כולל לא סחירים לפי שווי הוגן )
 • התאמת נכסים לפי אפיקים.
 • הפקת מצבת נכסים משוערכת סופית
 • חישובי תשואה
 • בקרה על תקנות השקעה
 • עדכון נתוני שערי ריבית וחישוב הנכסים הלא סחירים לפי שווי הוגן
 • הפקת דוחות על התפלגות האחזקות של החשבונות לפי אפיקים, , סוגי הצמדה, ודרוג לפי דרישה
 • הפקת דוח תנועות מפורט- פירוט פעילות בתיק/ קבוצת תיקים בכל תקופה מבוקשת.