• הקמת אתרים עבור גופים מוסדיים למתן פורטל מידע למעסיקים.
  • יצירת קבצי מס"ב לשידור תשלומים, מקובץ אקסל
  • מודול קופה - תכנה ליצירת קבלות, קליטה ופיצול הפקדות פנסיוניות.
  • מודול ליצירת מכתבים אוטומטיים והודעות SMS לעמיתים.
  • מודול חישוב אי תשלום וחישוב ריבית ויצירת מכתבים על פיגורים בהתאם לנוסח שיתקבל מהגוף המוסדי
  • הוצאת קבצים ללקוחות לצורכי: דוחות לעמיתים, אתר האינטרנט, נתונים לאקטואר

דיווחים ודוחות ניהוליים: 

  1. הנהלת חשבונות של קרן הפנסיה ברמת של עד דוחות כספיים לקרן עבור כל התהליכים בקרן שתוארו לעיל: הפקדות לסוגיהן, ניהול התשלומים וכד'
  2. הכנת דוחות לאוצר
  3. הוצאת קבצים ללקוחות לצורכי: דוחות לעמיתים, אתר האינטרנט, נתונים לאקטואר
  4. שימוש בקוביה לצורך הפקת דוחות ניהוליים

דוחות ניהוליים תפעול גמל

אנו בתפעול גמל מתחייבים לתת את השירות האיכותי והמקצועי בהתאמה מלאה לצרכים הארגוניים שלך. 
נעמיד לרשותך את כלי התוכנה המובילים בישראל ואת הידע הרב שצברנו במהלך עשרות שנות עבודה בתחום.