חברת תפעול גמל מספקת שירותים לגופים פנסיוניים בתחומים הבאים: