•  יצירת קובץ מס"ב (הזנה ידנית או קליטה מאקסל)
 • חישוב תשואה ושערוך נכסים לתיק השקעות
 • סליקה ודיווח לקרן הפנסיה עבור עוזרת בית
 • סליקה ודיווח לקרן הפנסיה עבור עובדי הועד של הבניין
 • טיפול בקליטת כספים רטרואקטיביים שהופקדו ע"י המעסיק וטרם נקלטו בקופה
 • מערכת לשליחת מיילים וסמסים  לעובדי המעסיק / ללקוחות המעסיק –
  • הודעה ביום הולדת
  • משלוח הודעות שנה טובה / חג שמח  / מבצעים פרסומיים
   הפקת קבצי ממשק אחיד (XML )

 

שירותים נוספים למעסיק תפעול גמל