להלן דוגמא בלבד לחלק מהשירותים הנוספים.

  1. חשבות שכר
  2. שרות הנח"ש לחברה המנהלת והכנת מאזן בוחן
  3. שרות Back office השקעות
  4. תמיכה מקצועית
  5. תמיכה מחשובית במערך המכירות
  6. ייעוץ מקצועי

תפעול גמל מפתחת בין השאר פתרונות ייעודיים לתוכניות ביטוח ומוצרים אחרים לחסכון ארוך טווח. כולל תמיכה מלאה ברגולציה, דיווחים לעמיתים, אתר אינטרנט, המסלקה הפנסיונית ועוד.

ט.ל.ח.