ש: על אילו מוצרים פנסיוניים חלות התקנות החדשות של ממשק מעסיקים?

ת: התקנות של "ממשק מעסיקים" חלות על המוצרים הבאים: קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה.


ש: כללי הדיווח החדשים של ממשק מעסיקים מגדירים כי יש להעביר דיווח לפי שמות "קופות" ולא לפי שמות "חברות מנהלות", למה הכוונה?

ת:לחברות מנהלות יש בדרך כלל מספר קופות שונות. על מנת למנוע מצב בו הפקדות העמית ירשמו בקופה שגויה (כגון בקופת גמל במקום קרן פנסיה) יש לרשום את שם הקופה. לשגיאה כאמור יכולה להיות השפעה משמעותית על הזכויות של העובד ואפילו לפגוע לו בביטוח.


ש: בהתאם תקנות של "ממשק מעסיקים" האם המעסיק נדרש לפצל את הכספים לפוליסות של העובד באותו גוף מוסדי?

ת: לא. המעסיק לא מחויב להעביר נתונים מעבר לאלו הקבועים בתקנה 3 ובתקנה 4 לתקנות הממשק האחיד.

 

ש: האם תקנות "ממשק מעסיקים" חלות גם על עצמאיים?

ת:לא, עמית עצמאי יכול להפקיד באופן ידני.