חובת השימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית נקבעה על ידי משרד האוצר בתיקון חקיקה שמטרתו להסדיר את תהליך הסליקה הפנסיונית באמצעות מערכת ממוחשבת שתייעל את תהליכי העבודה, תוזיל עלויות ותייצר תשתית איכותית ואחידה לסליקה כזו.

אלו יאפשרו לחוסכים לקבל ייעוץ פנסיוני ולקבל החלטות מושכלות ביחס לחסכון הפנסיוני שלהם.

סליקה פנסיונית

על מנת לקדם מטרות אלה, קבעה הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון ,דורית סלינגר,  כי גופים מוסדיים ובעלי רישיון מחויבים לבצע מספר פעולות באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית. במסגרת שירותי התפעול הפנסיוני למעסיקים, תפעול גמל מספקת שירותי סליקה בהתאם לדרישות הרגולציה.

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל)(תשלומים לקופת גמל), תשע"ד 2014, אשר נכנסו לתוקף בינואר 2016, מטילות על המעסיקים במשק את האחריות לתשלום ודיווח בגין הפקדת כספים לחסכון הפנסיוני עבור העובדים.

תפעול גמל, חברת התפעול הפנסיוני המובילה בישראל, מספקת למעסיקים שירותי סליקה והעברת התשלומים של כספי הפנסיה, הגמל וההשתלמות, לכל הגופים המוסדיים, באופן ממוכן ומאובטח התואם את הדרישות החדשות עפ"י חוקי הרגולציה המחייבים את המעסיקים נכון לינואר 2016 .

הפתרון המקיף שמציעה תפעול גמל לתפעול הפנסיוני למעסיקים, מבוסס על תוכנה ייחודית ורקע תפעולי רב שנים ומיושם על ידי מומחים בעלי ניסיון רב בתחום תפעול מעסיקים וקופות הגמל והפנסיה.

היחידה לסליקה הפנסיונית הפועלת במחלקת התפעול הפנסיוני למעסיקים של תפעול גמל אחראית על ביצוע התהליך המלא הכולל שירותי סליקה. תהליך הסליקה הפנסיונית של תפעול גמל מותאם לכל סוגי מערכות השכר איתם עובד המעסיק, וזאת כחלק מסל שירותי תפעול פנסיוני מקיף העומד לרשות המעסיקים והמעניק שירות יעיל, איכותי ומקצועי בעלות הוגנת בתחום הסליקה הפנסיונית בישראל.
סליקה פנסיות - בקלות - תפעול גמל

השירותים כוללים:

  • קליטה של קבצי ההפרשות הפנסיוניות ממערכות השכר של המעסיק.
  • ביצוע בקרות תקינה על הקבצים טרום שידור.
  • הכנת קבצי הסליקה במבנה אחיד בהתאם לדרישות ולהנחיות של אגף שוק ההון.
  • ייצור קבצי חיוב מס"ב או ייצור קבצי חיוב אחרים בהתאם לדרישות בית העסק.
  • העברת הקבצים המפוצלים לכל הגופים המוסדיים.
  • ביצוע מעקב ובקרה באופן שיטתי גם על הנתונים של ההפרשות בהמשך לסליקה הפנסיונית במטרה לאשר שהקבצים הגיעו ונקלטו על ידי הגופים הפנסיוניים.
  • טיפול יסודי בקבצי ההיזון החוזר מהגופים הפנסיוניים, הכולל טיפול בשגויים בהתאם לדרישות בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל) (תשלומים לקופת גמל) 2014. במידה ומתגלים פערים בין נתוני ההפרשות לבין דרישות ותקנות האוצר מתבצעת פניה למעסיק או לגורם רלוונטי אחר במטרה לתקן את הנתונים לפני ביצוע הסליקה הפנסיונית.
  • תהליך הטיפול בשגויים בהיזונים החוזרים כרוך גם בפניות לגופים המוסדיים.
  • מעקב שוטף אחרי הטיפול ותיקון השגויים שדווחו על מנת לוודא טיפול עד לקבלת היזון חוזר מעודכן ותקין.

סליקה פנסיונית - מה אומר החוק?

ככלל, החוק גם מגדיר את הפעולות שיש לבצע באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית בלבד, הן עבור הגופים המוסדיים בפעולות של טיפול בבקשות לביצוע פעולות במוצר פנסיוני, בקשת מידע אודות מוצר פנסיוני כמו גם העברת מידע בין שני גופים מוסדיים בקשר לניוד כספים. והן עבור בעלי רשיון בפעולות כגון העברת בקשות מידע והעברת בקשות של לקוח לגוף מוסדי לביצוע פעולה במוצר פנסיוני המנוהל לטובת לקוח.

בשורה התחתונה, התקנות הקובעות פורמט אחיד ודיגיטלי לסליקת כספי הפנסיה אמנם הובילו לפתרונות טכנולוגיים המוצעים למעסיקים. אבל תפקיד התפעול המקצועי עדיין הינו החשוב ביותר, וזאת בשל ההתעסקות הרבה שמצריך הנושא מצד המעסיק. רב המעסיקים הבינו שאין בידם את הזמן המשאבים והידע לבצע את הסליקה הפנסיונית והטיפול בדוחות השגויים בעצמם ובוחרים להיעזר בתחום החשוב הזה בגורם מתפעל פנסיוני בעל ידע רב, וניסיון בתחום  שיספק להם מענה מקצועי ומקיף.

 

סליקה פנסיונית