• חתימה על טופס הזמנת שירות>>  לינק לטופס
  • חתימה על טופס ייפוי כוח באמצעותו אנו נפנה עבורך לקופות הגמל של עובדיך –
  • "הרשאה מתמשכת לגורם מתפעל לקבלת שירותים עבור מעסיק בשל עובדיו".
  • קישור העובדים בתכנת השכר לגופים הפנסיוניים (ניתן לקבל את עזרת אנשי המקצוע שלנו).
  • העברת קובץ הממשק המופק מתוך תכנת השכר.
  • צור עימנו קשר לפרטים נוספים והצטרפות לשירות.

הצטרפות לחברת תפעול גמל