חברת תפעול גמל מציעה ללקוחותיה ולחברות הפועלות בשוק הפיננסי שירות מקיף לניהול קופות לחסכון ארוך טווח, ולמעסיקים שירות תפעול מוצר פנסיוני (פנסיה למעסיקים).  
תפעול גמל מציעה פתרונות תוכנה מקצועיים, גמישים ופשוטים אשר מותאמים לצורכי הלקוח. אנו מעניקים ללקוחותינו את "השקט התפעולי" אליו הם שואפים, על מנת שיוכלו להתמקד בתחומים העיקריים: פעילות הליבה העסקית, ניהול השקעות, שיווק ושרות ללקוח!

חברת תפעול גמל - תפעול פנסיוני

המוצר הבסיסי של חברתנו נותן מענה בתוכנה ותפעול:

1. קרנות פנסיה וקופות גמל –לקשיים שבהם נתונות קרנות הפנסיה, שזהו בעצם לב ליבו של התפעול. התוכנה והמוצרים הנלווים שלנו באים להקל על לקוחותינו בניהול התפעול הנלווה של הקופות והקרנות, כגון: חוזרי האוצר למיניהם, עמידה בתקנות , הדרכות וכדו'.
אנו מספקים בנוסף לתוכנות השונות גם מערך תפעולי כולל לחברות המנהלות קופות גמל בכלל וקרנות פנסיה בפרט, כמפורט להלן:

א. תמיכה בהקמה ואחזקת תקנון הקופות, תמיכה בהפקת מסמכים רלבנטיים, תמיכה בהסכמים עם לקוחות וכדו'.

ב. הקמה ואחזקה של מערך מיכון מקיף הדרוש לניהול קופת גמל.

ג. ניהול החשבונות של הקופה לשביעות רצון הלקוח.

ד. ניהול  מערך דיווחים ללקוחות, לרשויות, ולהנהלת החברה בסטנדרט גבוה.

ה. ניהול  ותפעול כל התהליכים בקופה החל מרישום הלקוח ועד ליציאתו.

ו. ניהול מערך בקרה,  אבטחת מידע וכדו' בהתאם לדרישות האוצר.

2.   תפעול פנסיוני למעסיקים – לקושי של עסקים בתפעול ההפרשות של העובדים לקופות (שמחוייב היום ע"פ הרגולציה של רשות שוק ההון):

א. הסכם התקשרות ומשלוח ייפוי כוח כגורם מתפעל ליצרנים

ב. הקמת המעסיק ועדכון רשימת העובדים והקופות

ג. קבלת היזון חוזר מהיצרנים

ד. הצפה וטיפול בשגויים

ה. סיום טיפול בתנועה – רשומה נקלטה תקין אצל יצרן

ט.ל.ח.