שוק הפנסיה בישראל כולל מגוון רחב של מכשירים פיננסיים שונים: קרנות פנסיה, קרנות גמל וביטוחי מנהלים מציעים כל אחד לפי המבנה הייחודי לו מגוון של מסלולי חיסכון, תשואה, דמי ניהול, ביטוח וקצבאות שונות. במה כדאי לעובד העצמאי לבחור? יועצי פנסיה ממליצים כיום לעשות שימוש מקביל בשני מכשירים פיננסיים לפחות, כדי להרוויח מכלל האפשרויות המוצעות לעובד.

במאמר זה תוכלו לקבל מידע שיבאר לכם מהו חיסכון פנסיוני, מהי המטרה של חסכון הפנסיה ומהו חוק הפנסיה לעצמאיים. כמו כן, בעזרת המידע במאמר תוכלו להחליט בקלות באיזה מכשיר פנסיוני להשקיע.

מהו חיסכון פנסיוני?

כל עובד עצמאי יצא לדרכו צעיר ורענן מכיר את התחושה המעורבת של ביטחון ביכולותיו וכשרונו לצד החשש המתמיד מפני האתגרים הקשים בפתיחת עסק מאפס. מעטים בלבד מבין כל אותם עצמאיים נתנו את הדעת כבר אז על חסכון הפנסיה שלהם - הכלי הפיננסי המורכב והמעיק שמיועד להבטיח את איכות חייהם בשנות הזהב.

מטרת חסכון הפנסיה היא להבטיח את איכות חייו של כל אדם - שכיר או עצמאי, לאחר שיפרוש ויפסיק לקבל משכורת חודשית. בעבר חובת הפרשת הפנסיה חלה רק על עובדים שכירים, אך חוק הפנסיה לעצמאיים משנת 2017 הטיל חיוב דומה גם על עצמאיים, ולמעשה חולל שינוי באופי ההתנהלות הפיננסית בשוק הפנסיה כולו.

על פי החוק החדש, כל עובד עצמאי מחויב בהפרשת אחוז מסוים מהכנסתו החודשית, כתלות בגובה ההכנסה בהשוואה לשכר הממוצע במשק. החוק מתיר לכל עצמאי לבחור את מכשיר החיסכון הפנסיוני שלו לפי העדפותיו האישיות - ביטוח מנהלים, קופת גמל או קרן פנסיה. חשוב לדעת שהפקדה מעבר לסכום המינימום הנדרש על פי חוק מזכה את העובד העצמאי בהטבות מס ניכרות (זאת עד להפקדת גג של כ - 16% מהכנסתו).

חשוב לדאוג לפנסייה לעצמאיים

באיזה מכשיר פנסיוני כדאי להשקיע?

למרות שהפקדת קצבה חודשית עבור הפנסיה זהה בכל המקרים, מוצרי החסכון הפנסיוני השונים בנויים באופן שונה זה מזה ולכל אחד יתרונות וחסרונות משלו:

  • קרן פנסיה: תכנית השקעה סולידית יחסית הכוללת לרוב דמי ניהול נמוכים יותר, אך חלק ניכר מהקרן מושקע באג"ח ממשלתי ובשל כך היקף הרווחים (התשואה השנתית) מוגבל אך נחשבת בטוחה יותר. ההשקעה כוללת ביטוח בגין אבדן כושר עבודה, ואף תשלום ארוך טווח (קצבת שארים) בגין מוות.

  • ביטוח מנהלים: תכנית השקעה אישית מול חברת הביטוח, הכוללת לרוב דמי ניהול גבוהים יותר אך אפיקי השקעה בשוק המניות המניבים תשואה גבוהה יותר. האפיק כולל ביטוחי אבדן כושר עבודה ותשלום חד פעמי ו/או קצבה למספר חודשים בגין מוות.
  • קופות גמל: תכנית הדומה לקרן פנסיה מבחינת המבנה (רבים המפקידים יחד באותה הקופה), ודמי הניהול שלה ממוצעים. אפיקי ההשקעה מבוססים על שוק המניות ומניבים בדרך כלל תשואה גבוהה יותר. בניגוד לקודמים קופות הגמל לא כוללות ביטוח כלשהו, אך רבות מהקופות מציעות לרכוש בנפרד ביטוח בגין אבדן כושר עבודה.

מומחי הפנסיה השונים ממליצים לעצמאיים שלא להסתפק בקרן פנסיה בלבד ולהשקיע גם בקופת גמל או בביטוח מנהלים כדי להבטיח תשואה גבוהה יותר לצד הביטחון היחסי שמציעה קרן הפנסיה.