המדינה מעודדת את העצמאים להפריש כספים ולחסוך לקראת הפרישה מהעבודה, וכדאי לנצל את ההטבות שהמדינה מציעה מאחר ומדובר בהרבה מאוד כסף עבור העצמאים. כדאי לדעת כי הפקדות לקרן פנסיה, לביטוח מנהלים, לקופת גמל ולקרן השתלמות מזכות בהחזרי מס משתלמים. את הטבת המס ניתן לקבל באמצעות ניכוי או זיכוי, או שילוב ביניהם.

הפקדה לקופת גמל

עצמאים יכולים להפקיד לקופת גמל עצמאית, קופת גמל היא אפיק פופולרי לחיסכון פנסיוני בישראל. קופת גמל מהווה מכשיר חיסכון לטווח הארוך, היא כוללת מרכיב חיסכון בלבד ללא כיסויים ביטוחיים. עצמאים יכולים להפקיד כסף בקופת גמל כדי לחסוך לגיל הפרישה מהעבודה ועל מנת לנצל את הטבות המס שהמדינה מעניקה. חשוב לזכור כי בקופת גמל אין רכיבים ביטוחיים כמו ביטוח נכות או פוליסה לשאירים לכן כדאי לרכוש את הכיסוי הביטוחי בנפרד.

חשוב לציין כי במסגרת תיקון 18 בחוק ההתייעלות הכלכלית הוחלט כי החל משנת 2017 כל עצמאי חייב להפריש לעצמו כספים לפנסיה, ובאפשרות העצמאי להפריש כספים לקופת גמל לקצבה. החוק קובע מהו הסכום המינימלי להפרשה מהכנסותיו של העצמאי, אך ניתן להגדיל את שיעור ההפרשה כדי להגיע לגיל הפרישה מהעבודה עם בסיס כלכלי המאפשר איכות חיים גבוהה.

חובת ההפרשה לפנסיה המוטלת על עצמאים מחולקת לשניים:

  • מהשקל הראשון ועד מחצית השכר הממוצע במשק העצמאי צריך להפריש 4.45% שנתית.
  • ממחצית השכר הממוצע במשק ועד השכר הממוצע במשק העצמאי נדרש להפקיד 12.55%.

ייעוץ מס לקרנות פנסיה וקופות גמל לבעלי עסקים

הטבת מס לעצמאים המפקידים לחיסכון פנסיוני

עצמאי המפקיד כספים לאפיק חיסכון פנסיוני כמו קופת גמל, קרן פנסיה או קרן השתלמות, זכאי להטבת מס משתלמת באמצעות זיכוי או ניכוי מס. הטבה בדרך של זיכוי מס מקטינה ישירות את סך ההכנסה החייבת במס. סכום הזיכוי המגיע לעצמאי מופחת מחבות המס שלו למס הכנסה, יש תקרה קבועה בתקנות המס לכל זיכוי, ושווי ההטבה לא תלוי במס השולי המוטל על הנישום.

כדי למקסם את הטבות המס שהמדינה מעניקה לעצמאים המפרישים לחיסכון פנסיוני, כדאי לעצמאים להפקיד בקופת גמל עד 16.5% מהכנסת השנתית (נכון לשנת 2020), כאשר התקרה שנקבעה עומדת על סכום של 211,200 ₪. לכן, עצמאי יכול להפקיד לקופת הגמל שלו עד 34,848 ₪ בשנה כדי ליהנות מהטבות המס הבאות:

  • זיכוי מס – העצמאי יכול לקבל החזר מס בשיעור של 35% בגין הפקדותיו המוכרות לזיכוי.
  • ניכוי מס – העצמאי זוכה להקטנת ההכנסה החייבת במס בגין הפקדותיו לקופת גמל, הוא מקבל ניכוי מס בהתאמה למדרגת המס שלו עבור הפקדות לקופת גמל המוכרות לניכוי.

כיצד רואה חשבון וחברה המתפעלת את קופת הגמל משתפים פעולה?

כדי לממש ולנצל את הטבות המס שהמדינה מעניקה לעצמאים החוסכים לפנסיה, מומלץ לפנות למשרד רואה חשבון או לקבל ייעוץ על ידי יועץ מס מוסמך ומנוסה. חשוב להתייעץ לגבי סכום ההפקדה, האם להפקיד את כל הסכום בפעם אחת או לחלק את ההפקדה למספר פעמים במהלך שנת המס ועוד. חשוב לזכור כי לרואה החשבון או ליועץ המס יש את הנתונים לגבי סך ההכנסה השנתית המזכה בהטבת המס.

רואה חשבון או יועץ מס משתף פעולה עם גורם מתפעל פנסיוני כדי לסייע לעצמאי לקבל את הטבות המס המשתלמות, כמו כן הוא עוקב אחר הפקדות העצמאי ויכול להזכיר לו מתי להפקיד כסף כדי לנצל את הטבות המס.