הרגולציה בתחום הדיווח  הפנסיוני אכן משפרת את השקיפות ומצמצמת את הבעיות ברישום הכספים שהפקיד המעסיק לעובדיו, אך מטילה עומס רב על המעסיק / חשב השכר בארגון לצורך בדיקות ומשלוח קובץ הממשק החדש, מעקב אחר המשובים מהקופות (היזונים חוזרים) לגבי קליטת הקובץ ואופן רישום הזכויות וטיפול בהיזונים החוזרים השגויים, ובפועל מחייבת אתכם כמעסיקים לעסוק בעבודת תפעול פנסיוני ברמה  יומיומית שוטפת, הכוללת  בין היתר – מעקב שוטף אחר ההיזונים החוזרים וטיפול בהערות הגוף הפנסיוני תוך 5 ימים כדי לוודא שזכויות העובדים נקלטו באופן תקין במשוב הבא, לעיתים אף נדרש לטפל במצבים של דחיית הקובץ במלואו על ידי הגוף הפנסיוני עקב אי תקינות הקובץ ברמה הטכנית.

הפקדה פנסיונית תפעול גמל

בנוסף, מגדיר גם החוק החדש הפרדה מוחלטת בין שירותי השיווק והייעוץ הפנסיוני לבין שירותי התפעול הפנסיוני למעסיקים. לפיו חל איסור על מתן שירותי תפעול פנסיוני במקביל לייעוץ / שיווק (לדג' מסוכן ביטוח או מנהל הסדרים פנסיוניים, שנותן גם שירותי שיווק פנסיוני לעובדי המעסיק)  אלא אם כן התקיימו כל התנאים הבאים:

  • סוכן הביטוח יגבה מהמעסיק בלבד, בכל חודש דמי סליקה, בעד שירותי התפעול הפנסיוני, בעבור כל עובד, שלא יפחתו  מאחד מאלה, לפי הגבוה מבין  שיעור של 0.6% בתוספת מע״מ, מהתשלומים שהופקדו על-ידי מעסיק לקופת הגמל. סך 10.5 ₪ בתוספת מע"מ, צמוד למדד ינואר 2016. 
  • עמלות ההפצה שמשלם הגוף המוסדי לסוכן הביטוח, תפחת בשיעור דמי הסליקה שהמעסיק משלם לסוכן הביטוח או ל- 0, לפי הגובה.
  • נבחרה עבור העובדים קופת ברירת מחדל לפי סעיף 20 לחוק קופות הגמל. 

הרגולציות והתקנות נועדו לתקן את המצב הנוכחי בו מיליארדי כספים שהופרשו על ידי מעסיקים לעובדיהם  במשך השנים אינם משוייכים להם, כספים אלו נצברים בחשבונות מעבר בקופות הפנסיה והגמל ואינם משוייכים לחשבונות העובדים עבורם הופרשו. על מנת להבטיח שהכסף שאתם מפרישים לעובדים שלכם מידי חודש אכן יעמוד לרשותם במועד הפדיון או הפרישה לפנסיה , חשוב לוודא שהתפעול הפנסיוני מבוצע באופן עיקבי, מקצועי ויסודי והטיפול בבעיות שמתעוררות מטופל ביסודיות עד לשיוך הכספים לחשבון העובד במאגרי המידע של הקופות.