העיתונות מוצפת בכתבות על עובדים שלא מצאו את הכספים שהפקיד עבורם המעסיק לקרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות. הרי כסף  "שוכבים" בפנדינג ואינם משוייכים לעובדים. הסיבות לכך רבות: המעסיק העביר את הכסף לחשבון בנק שגוי, העובד לא קיים בגוף המוסדי, הרשימות שנשלחו בדואר אבדו בדרך וכו'.

במטרה לתקן את המצב הבלתי סביר הזה - רשות שוק ההון במשרד האוצר החליטה להצעיד את השוק קדימה באמצעות רפורמה משמעותית בשוק: ע"פ תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופות גמל), החל מינואר 2019 מעסיקים מתחת ל 20 עובדים  במשק מחויבים לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד, שנקבע על ידי משרד האוצר (ממשק מעסיקים).

בנוסף, על המעסיק חלה החובה החדשה לעקוב אחר הביצוע ולוודא קליטה תקינה של הכספים בחשבונות העובדים בהתאם לרכיבי ההפרשה שדווחו על ידו - ללא טיפול בדוחות שגויים טיפול שוטף ומקצועי בהיזונים החוזרים, מידי חודש, מהקופות, גם הדיווח בממשק אחיד לא מבטיח קליטה ושיוך נכון של הכספים לחשבונות העובדים, ועכשיו האחריות לכך היא עליך המעסיק.  אחריות שבגינה נתונה לממונה על שוק ההון הסמכות להטיל עיצום כספי על המעסיק.

 

גורם מתפעל - תפעול גמל

 

הדיווח באמצעות ממשק מעסיקים דיווח אחיד מטיל אחריות חדשה - מלבד החובה של העברת הכספים על פי חוק ובזמן, נוספה למעסיק החובה לדווח את רשימות הפיצול לגופים המוסדיים באופן ממוכן ודיגיטלי  ובנוסף לוודא כי הכספים שוייכו לעובדים באופן תקין. אחריות זו דורשת מהמעסיק מעקב אחר אופן קליטת הכספים והתעסקות ארוכה ומסורבלת מול הגופים המוסדיים בטיפול בשגויים.

אך התהליך טומן בחובו גם יתרונות רבים, בין היתר בקרה על שיוך נכון של התשלומים, צמצום החשיפה לתביעות עובדים ובעיקר - הגנה על זכויותיהם הפנסיוניות והביטוחיות של העובדים.

מאחר ורב המעסיקים, רואי החשבון וחשבי השכר אינם מסוגלים לעמוד בתשומות ובעיקר בידע הנדרש ליישום ועמידה מלאה בסעיפי התקנות, מעסיקים רבים בוחרים בשירותי גורם מתפעל פנסיוני שיבטיח להם עמידה בסעיפי התקנה.

סוכן הביטוח כגורם מתפעל:

סוכני ביטוח רבים מציעים את השירות עבור המעסיק כחלק מתהליך השיווק הפנסיוני לעמית. מאחר והדבר מהווה ניגוד אינטרסים, משרד האוצר קבע כי סוכן שבוחר להיות גם גורם מתפעל יחוייב בגביית תשלומים של 10.5 ש"ח לת"ז או 0.6% מההפקדה כגבוה שבהם, מה שמייקר את השירות אצל סוכן הביטוח.

מה ירוויחו העובדים והמעסיקים?

עבודה עם חברה מקצועית בתחום תפעול פנסיה תאפשר למעסיק ולעובדיו להנות מהיתרונות של תקנות הדיווח האחיד ותבטיח למעסיק שקט נפשי בידיעה שכספי הפנסייה שהוא מפריש מידי חודש משוייכים בצורה תקינה. לאור סכומי הכספים הגבוהים המופרשים ע"י המעסיקים למעלה מ 20% מהשכר של העובדים, מדובר בתוספת של מספר שקלים לעובד שמבטיח שהכספים יגיעו ליעדם.

כשעובד יפנה לקרן הפנסיה שלו לצורך פדיון כספי הפיצויים לדוגמה, כל הכספים שהופקדו עבורו יהיו רשומים בחשבונו בדיוק כפי שהפקיד המעסיק,  וימנע המצב שהעובד יגלה שאין כספים בחשבונו משום שהם "שוכבים" בפנדינג או בכלל לא הגיעו לקופה.

כמובן שבנוסף לגורם המתפעל, מומלץ למעסיק לחפש חברה המספקת שירותי ניהול כספים על מנת לנהל את כל מערך הכספים של החברה בצורה חכמה יותר.

חברת תפעול גמל בע"מ מתמחה בתחום התפעול הפנסיוני משנת 2007 ונותנת שירות מקיף למעסיקים רבים, לרבות בקרות טרום דווח, סליקה פנסיונית, דווח באמצעות הממשק האחיד וטיפול בשגויים עד לקליטה מלאה. יתרונה של החברה הינו בכך שהינה עוסקת למעלה מעשר שנים בתוכנה ותפעול של גופים מוסדיים מובילים במשק.