שיעור דמי ניהול

דמי הניהול כוללים את הוצאות קופת הגמל  אשר נדרשו לצורך ניהולה השוטף של הקופה (למעט עמלות קניה ומכירה של ני"ע). שיעור דמי הניהול מחושב על פי נוסחה שקבע משרד האוצר בתקנות.

פנסיית חובה

צו הרחבה לפנסיית חובה שהורחב לגבי כול העמיתים השכירים במשק ומחייב הפרשה לפנסיה בשיעור של 5.75% עובד (החל מיום 1/1/2017 השיעור יגדל ל 6.0%), 6.25% מעביד (החל מיום 1/1/2017 השיעור יגדל ל 6.5%) ו 6% במקום פיצויים (אפשר עד 8.33% ).

הצו גם מגביל את המעסיק לגבי השכר ממנו חובה להפריש לפנסיה ואת מועד התחולה מיום תחילת העבודה.

מסלקה פנסיונית

המסלקה הפנסיונית הוקמה בשנת 2013 מתוך מטרה ליצור זמינות ושקיפות של המידע לעמיתים מחד וליעל את כול מערכות החיסכון ארוך הטווח מאידך. המסלקה עברה חבלי לידה קשים אולם למרות האתגר העצום, היא מצליחה לספק את הסחורה ועמוד ביעדים שהוצבו לה (ראו פרק נפרד לנושא המסלקה)

ריסקים

ריסק נכות – הינו למעשה ניכוי מחשבונו של העמית סכום כנגד ביטוח מפני סיכון של נכות. במקרה של נכות הביטוח מקנה לעמית בדרך כלל פנסיית נכות בגובה של 75% מהשכר המבוטח.

ריסק שארים – הינו ניכוי מחשבונו של העמית סכום כנגד ביטוח מפני סיכון של מוות. במקרה מוות הביטוח מקנה לשאירי העמית (לבן/בת הזוג לכול החיים והילדים עד גיל 21)  פנסיית שאירים בשיעורים משתנים מהשכר המבוטח. נציין שבמקרה ולעמית אין בת/בן זוג ו/או ילדים, עליו להודיע לקרן הפנסיה ובכך הוא יפחית את גובה הניכוי החודשי.

ריסק שאירי נכה – הינו ניכוי מחשבון העמית (בדרך כלל סכום מאוד קטן) כנגד הסיכון שבו העמית יהיה נכה ותוך כדי נכותו ימות.

 

ט.ל.ח.